12 Trin

De 12 Trin er AAs program til personlig helbredelse

Sjældent har vi mødt et menneske der ikke kommer som, hvis vedkomende samvittighedsfuldt følger vores program
Anonyme Alkoholikere s. 75
Som Bill ser på det side 334-335 (Den seneste godkendte oversættelse) 

1. trin:

Vi indrømmede at vi var magtesløse overfor alkohol og at vi ikke kunne klare vores eget liv
Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol – at vi ikke kunne håndtere vores liv.

2. trin:

Vi kom til den erkendelse at en magt større end os selv, kunne give os vor sunde fornuft tilbage.
Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.

3. trin:

Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over Gud Sådan som vi opfattede Ham. 
Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Guds omsorg – Gud som vi opfattede Ham. 

4. trin:

Vi lavede en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse 4. trin til download
Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt.

5. trin:

Vi indrømmede overfor Gud, for os selv og for et andet mennesker, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl
Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.

6. trin:

Vi var helt indstillet på, at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist 6-7trin
Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter.

7. trin:

Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl.
Vi bad Ham ydmygt fjerne vores fejl.

8. trin:

Vi lavede en liste over alle de mennesker vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen
Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle.

9. trin:

Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.
Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre.

10. trin:

Vi fortsatte vor selvransagelse og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks. 10.-11.trins skema
Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks. 

11. trin:

Vi søgte gennem bøn og meditation, at forbedre vor bevidste kontakt med Gud Sådan som vi opfattede Ham. Idet vi bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os, og om styrke til at udføre det.
Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide hvad der var Hans mening med os, og om styrke til at udføre den. 

12. trin:

Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opfågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere, og praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os.
Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde.

Se AA’s oprindelige 6 trin her