Jeg har et ansvar

Når nogen – nogetsteds –
rækker efter hjælp.
Ønsker jeg, at AA’s hånd
skal være til stede
– Og for det er JEG ansvarlig

Erklæring om enhed

Dette skylder vi AA’s fremtid:
At sætte vores fælles velfærd først
At holde vores fællesskab forenet
For vore liv afhænger af sammenholdet i AA
såvel livet for dem, som måtte komme.

 

Begge erklæringer tilskrives Al S.

Ansvarlighedserklæringen blev skrevet til det store konvent i Toronto i 1960 og enhedserklæringen blev formuleret til konventet i Miami Beach i 1970.