Der bruges en del ord og begreber i fællesskaberne, som kan være svære at forholde sig til og forstå meningen med.

Nogle ord opfattes af mange på en anden måde i programmet end der normalt tænkes på dem.

I denne menu findes en række sider om nogle af de ting som erfaringen viser kan være svære at få styr på.

Sponsor

Åndelighed

Anonymitet

Magtesløs

Sund fornuft