Bønner 

Der findes masser af gode bønner. Mange af disse kan findes i litteraturen

Sindsrobønnen

Gud- Giv mig sindsro;
til at acceptere de ting
De ting jeg ikke kan ændre
Mod til at ændre de ting jeg kan
Og visdom til at se forskellen.

Tilsidesættelsesbønnen

Gud hjælp mig til at tilsidesætte alt
Jeg tror, jeg ved om mig, de 12 trin, bogen 
møder, min sygdom, og dig Gud
Så jeg kan få åbnet mit sind
Og få en ny oplevelse og erfaring med alle disse ting 
Hjælp mig med at se sandheden

3. trins bøn

Gud- Jeg overgiver mig til Dig, at Du må forme mig og bruge efter Din vilje.
Fri mig fra selvets lænker, så jeg er bedre egnet til at gøre Din vilje.
Fri mig mig for mine vanskeligheder, så sejren over dem må bære vidne om Din kærlighed, Din vej gennem livet og Din styrke til dem, jeg vil hjælpe.
Må jeg altid gøre Din vilje

7. trins bøn

Min Skaber – Jeg er nu helt villig til at overgive mig helt til Dig – På godt som på ondt. 
Jeg beder om, at Du fjerner hver enkelt af mine karakterbrist, der forhinder min brugbarhed for Dig og for mine medmennesker.
Giv mig styrken, når jeg går ud på Dit bud – Amen

11. trins bøn

Herre, gør mig til et redskab for din fred- Så
hvor der er had – må jeg bringe kærlighed
hvor der øves uret – må jeg bringe tilgivelse
hvor der er splid – må jeg bringe forsoning
hvor der begås fejl – må jeg bringe sandheden
hvor der hersker tvivl – må jeg bringe tro
hvor der er mismod – må jeg bringe håb
hvor mørket rådet – må jeg bringe lys
hvor der er sorg – må jeg bringe glæde

Giv mig Herre, at jeg må: 
Tjene – ikke blive opvartet
Forstå – frem for at blive forstået
Elske – snarere end at blive elsket
For det er ved at forglemme sig selv, at man finder,
Det er ved at tilgive, man selv får tilgivelse
Det er ved at dø, at man vågner til det evige liv – Amen

Der findes masser af andre gode og brugbare bønner i Store Bog

4. trin
s. 82-83 (Vrede)
Vi bad Gud hjælpe os at vise dem den samme tolerance, medfølelse og tålmodighed, som vi velvilligt ville skænke en syg ven. Når et menneske sårede os, sagde vi til os selv: »Det er et sygt menneske. Hvordan kan jeg hjælpe ham? Gud, fri mig for vreden. Din vilje ske.«
s. 84 (frygt)
Vi beder Ham befri os fra frygten og rette vor opmærksomhed mod, hvad Han ønsker, vi skal være.
s. 85 (Sex)
Vi bad Gud støbe vore idealer, og hjælpe os med at leve op til dem
s.85 (sex)
I meditationen spørger vi Gud, hvad vi skal gøre i hvert enkelt tilfælde.
s. 85 (Sex)
Vi beder alvorligt om det rette ideal – om vejledning i enhver tvivlsom situation – om fornuft – og om styrke til at gøre det rette.
5. trin
s. 90 
Af hjertet takker vi Gud inderligt, at vi kender Ham bedre nu.
6. trin
s.90
Hvis vi klamrer os til noget, vi ikke vil slippe, så beder vi om Guds hjælp til at blive villige
8. trin
s. 91
Hvis vi mangler viljen til at gøre det, fortsætter vi med at spørge, til den indfinder sig.
9. trin
s. 93 (Krimininelle sager)
beder vi om at få styrke og vejledning til at gøre det rette, uanset hvad de personlige konsekvenser end måtte blive.
s. 94 (Andre indblandede)
Men har vi fået deres tilladelse, har talt med en anden om det, bedt om Guds hjælp og blevet overbevist om dette skridt.
S. 95 (Utroskab)
Hver især kan bede for det, med modpartens lykke dybest på sinde.
S. 96 (Familien)
Vi gør rent bord med familien og beder hver morgen under vor morgenmeditation vor Skaber vise os vejen til tålmodighed, tolerance, venlighed og kærlighed.