AA’s 12 traditioner til anvisninger til enhed

For mig hænger de sammen i en helhed, og det virker mærkeligt at fremhæve nogle frem for andre. Vi nøjes jo heller ikke med at tage nogle af trinene. 

1. Tradition:

Vor fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

2. Tradition:

Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet – en kærlig Gud, sådan som Han måtte udtrykke sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke.

3. Tradition:

Den eneste betingelse for at blive medlem af AA er et ønske om at holde op med at drikke.

4. Tradition:

Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper eller AA som helhed.

5. Tradition:

Hver gruppe har kun et hovedformål – at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.

6. Tradition:

En AA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne AA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål.

7. Tradition:

Enhver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.

8. Tradition:

Anonyme Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale.

9. Tradition:

En bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.

10. Tradition:

Anonyme Alkoholikere tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet; AA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.

11. Tradition:

Vor udbredelse af kendskabet til AA er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame; når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares.

12. Tradition:

Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer.