Programmet i AA består af 3×12

Trinene

Først har vi de 12 trin, til at komme sig fra alkoholismen. Disse er grundigt beskrevet i bogen Anonyme Alkoholikere. Du vil også kunne se hvordan du kan arbejde med disse trin her.

Traditionerne

Traditionerne anviser hvordan AA kan holde sammen som en enhed. De er anvisninger til hvordan vi som gruppe og som fællesskab bedst fungerer. De er en samling af de erfaringer, man har gjort sig, og som har vist sig at virke bedst.

Traditionerne er ikke regler. Og  er megete åndelige i deres anvisninger. De kan derfor med stor glæde også bruges i personlige forhold uden for AA

Koncepterne

De 12 koncepter til verdensservice stræber på at vise hvorfor Fællesskabet og dets serviceorganer opererer som de de gør. De fortæller om, hvem der der gives ansvar og forpligtelser. De fortæller om hvordan der, kan og bør tages beslutninger.


Derudover bliver der brugt begreber som

Sponsor

En person som kan vejlede gennem programmet.

Slogans

Der bruges masser korte sætninger for at forstå og huske programmet

Åndelighed

Det kan være svært for mange der kommer til fællesskabet at forstå nødvendigheden af en en åndelig opvågnen.

Principper

Hvad er det for nogle principper der tales om. Side med referencer til litteraturen, hvor principperne er beskrevet