AA møder

Der er rigtig mange AA møder i Danmark og i verden. Der er også mange forskellig artede møder. Der er møder mest for mænd, mest for kvinder og for homoseksuelle. De fleste møder har dog ikke sådanne særpræg.
Enhver gruppe der afholder et møde, har ifølge den 5. tradition kun et hovedformål: “At bringe budskabet videre til den alkoholiker, som fortsat lider”.

Der er også stort forskel på formatet af møderne rundt omkring.
Nogle møder er studier af Store Bog, andre møder har en indleder, nogle møder omhandler de 12 trin eller bruger anden AA litteratur til at finde emner og der findes mange andre typer møder. Men fælles for dem alle er, at alle der har et ønske om at holde op med at drikke, er velkomne.
Nogle steder holdes der også åbne møder, hvor interressede i alkoholisme også er velkomne.

De fleste møder varer en time, men nogle kan vare mere, det er op til det enkelte møde, at beslutte. Ligesom det er op til mødet at bestemme om hvad der skal læses op, om noget, om man vælger at fejre mærkedage og dele mønter ud i den forbindelse. Ifølge den 4. tradition er hver gruppe selvstyrende. Så længe den ikke skader andre grupper eller hele AA. Der findes ikke nogen rigtig eller forkert måde at afholde et møde på.

Der føres ikke lister over hvem der deltager på AA møder og alle har ret til at være anonyme. Der er heller ikke nogen ledelse eller nogen regler der skal leves op til. Ingen kan smide nogen ud af fællesskabet. Der er heller ikke noget kontingent eller afgift for deltagelse i AA møder. Ifølge den 7. tradition er hver gruppe selvforsynende, hvilket betyder, at der indsamles frivillige bidrag på de fleste AA møder.

Selvom alt dette kan lyde meget rodet og anarkistisk, er det meget det samme der sker på møderne rundt omkring, og følelsen af at være til et AA møde, er næsten den samme ligegyldigt hvor du er henne. Folk beretter at de har været til møder på steder hvor de ikke forstod sproget, men havde allogevel følelsen af at høre til.

Det kan anbefales at prøve forskellige typer af møder, for at finde den type der passer til dig.

Søg efter møder i Danmark her

Fra hæftet AA gruppen:

AA hjemmegruppen

Gennem årene har de fleste AA medlemmer fundet det vigtig at tilhøre en gruppe, som de kunne kalde deres ”hjemmegruppe”. Det er gruppen hvor de accepterer ansvar for service og forsøger at skabe og vedligeholde venskaber. Selvom alle AA medlemmer normalt er velkomne i alle grupper og føler sig hjemme til hvilket som helst møde, har hjemmegruppe konceptet alligevel bevaret styrken som det stærkeste bånd mellem AA medlemmet og fællesskabet.

Med medlemskabet kommer retten til at stemme om sager, som kan påvirke gruppen eller AA som helhed. – En proces som former selve hjørnestenen i AAs service struktur. Som ved alle gruppesamvittigheds anliggende, har hver AA medlem en stemme, og denne bør ideelt set bruges i hjemmegruppen.

Gennem årene er hele essensen af AAs styrke forblevet hos hjemmegruppen, som for mange medlemmer er blevet en udvidet familie. Efter at drikkeriet har gjort os fuldstændig isolerede, finder vi i hjemmegruppen en stærk vedvarende støtte, venner og meget ofte en sponsor. Vi lærer desuden fra starten, gennem gruppens arbejde, hvordan vi skal ”sætte principper før personligheder” for bedst muligt at bringe budskabet videre.

Om sin egen hjemmegruppe siger et medlem: ” En del af min forpligtelse er at komme til gruppens møder, hilse nykommeren velkommen og være til rådighed for dem – Ikke kun for deres skyld, men også for min egen. De andre i gruppen kender mig, lytter til mig og retter mig ind vejen igen, når jeg er på vej ud i rabatten. De giver mig deres erfaring, styrke og den specielle AA kærlighed, som gør det muligt for mig at give det videre til alkoholikeren, som stadig lider.”