Anonymitet

Anonymiteten i AA er et meget vigtigt begreb. Af flere grunde:

Først og fremmest for at beskytte den nye i fællesskabet. Det er rart at vide, at når man kommer til AA, bliver man ikke registreret, der føres ingen medlemslister. For mange er dette af yderste vigtighed. De kommer måske for at finde ud af om de er alkoholikere. Hvis de så finder, at det er de ikke. Står der ingen steder at de har været til AA møde.

 
Anonymiteten er beskrevet i vores 11. og 12. tradition.
 
11. Vor udbredelse af kendskabet til AA er i højere grad baseret på tiltrækning end agitation. Når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares.
 
12. Anonymiteten er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om at principper går forud for personer.
 
Om den 11. tradition sagde Dr. Bob, medstifter af AA:
 
Du kan bryde anonymitetsprincippet på to måder:
1. Ved at oplyse din identitet i presse, radio eller tv.
2. Ved at være så anonym, at du ikke kan nåes af andre alkoholikere.
 
“Da vores anonymitets tradition angiver den præcise linje for hvor anonymiteten skal overholdes (Presse, radio og TV). Må det være klart for enhver, der kan læse, at være anonym på alle øvrige områder er et klart brud på denne tradition.” ( frit oversat fra Dr. Bob and the good oldtimers)
 
Den 12. tradition bliver ofte fortolket til:

Og tjek Dr. Brownings arbejde, som han i øjeblikket arbejder på! Ud over at studere mekanismerne https://bedsteapotek.com/ til celledød og eliminering arbejder han også på måder til at forbedre disse cellers integritet.
“Hvad der er set og hørt her, lad det forblive her og i vores hjerter” på AA møder. Det er ikke sådan, jeg forstår det.
At princippet går forud for personen, handler om, at jeg ikke gør andre til syndebykke eller helgener for det de fortæller. Jeg skal ikke løbe med sladder.
Det ville være meget egoistisk af mig, ikke at dele de guldkorn jeg hører til et møde med andre til det næste møde. Jeg skal bare ikke fortælle hvor det stammer fra. Det ville være tåbeligt ikke at bruge andres erfaringer og gøre dem til mine egne.
Jeg er i kraft af 12. trin bundet til at give budskabet videre.
Jeg skal bare ikke hævde mig på andres bekostning. Jeg tager alt det med mig fra et møde jeg har hørt, og bruger det gladeligt igen.  
 
For mig er fortolkningen: “Tag alt med dig fra dette møde, men lad værre med at løbe med sladder”
 
En anden væsentlig grund til anonymiteten er, for at beskytte alkoholikeren selv. Hvis alkoholikeren begynder at opræde offentligt gennem sit AA medlemsskab, pålægger han sig selv unødige byrder, og erfaringen siger, at han ofte vil drikke igen, fordi han ikke kan leve op til disse i det lange løb.
Desuden kan han opfattes som talsmand for fællesskabet, og der kan opstå splittelse og konkurrence på grund forskellige personlige synspunkter.