Vort primære formål

Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed.
Enhver AA gruppe bør være en åndelig enhed med det ene fomål; at bringe budskabet videre til alkoholikeren, der stadig lider.
Når vi som følge af disse trin, havde haft en åndelig opvågen, forsøgte vi at bringe DETTE budskab videre til alkoholikere.

Disse “statements” fastslår AA’s formål.

En berømt ikke alkoholisk psykiater, som sad som betroet medlem af General Service Board, kom med følgende udtalelse: “Eet primært formål er nødvendigt for en effektiv behandling af alkoholisme. Grunden til en sådan overdreven fokus er at overvinde benægtelse. Benægtelse sammen med alkoholisme er snigende, overrumplende og magtfuld og berører patient, hjælper og samfund. Med mindre alkoholisme bliver holdt ubarmhjertigt i forgrunden, vil andre spørgsmål bemægtige sig alles opmærksomhed.”

Hvad er det for et budskab, der bør gives videre? Budskabet er beskrevet i bogen Anonyme Alkoholikere’s første 166 sider. Og i 12. trin står der direkte, at det er budskabet om en åndelig opvågen, og hvordan man opnår denne, vi skal bringe videre. 

AA som sådan har ingen mening om behandling af alkoholikere hverken Minnesota eller andre former. Men ønsker dog at være med til at hjælpe alle, der arbejder indenfor feltet alkoholisme.

Når der kun findes dette ene formål i AA, bør vi derfor holde os fra at give råd og vejledning om andet på møderne. Kun de færeste af os er terapeuter eller læger. Vi kan derfor ikke vejlede i personlige spørgsmål eller spørgsmål af medicinsk art. Dermed ikke sagt at vi ikke kan dele disse spørgsmål med andre AA’ere eller vores sponsor, men det bør holdes udenfor møderne. Det står også helt klart, at det er budskabet til den nye i AA, der er vores primære funktion. Derfor er det utroligt vigtigt at nykommeren kan identificere sig med de mennesker, han/hun møder i AA. Det er derfor vigtigt, at vi kun kalder os for alkoholikere, når vi siger vores navn. Det er meget sandsynligt, at vi også er noget andet, men i AA handler det om vores alkoholisme.

Herunder findes referencer fra Anonyme Alkoholikere til bogens formål:

Alle forandringer, som er foretaget i løbet af årene i Den Store Bog (AA-medlemmers kælenavn til dette bind) har haft samme formål: at fremvise det aktuelle medlemspotentiale af AA så nøjagtigt som muligt for derved at nå flest mulige alkoholikere s. 9

Vi, i Anonyme Alkoholikere, er mere end 100 mænd og kvinder, som er blevet helbredt fra en tilsyneladende håbløs psykisk og fysisk tilstand. At vise andre alkoholikere nøjagtigt, hvorledes vi er blevet kureret, er hovedformålet med denne bog s.10

Formålet med denne bog er at besvare sådanne spørgsmål utvetydigt. S.42

l øjeblikket forsøger vi at få styr på vort liv, men det er ikke det eneste mål. Vort egentlige formål er at tilpasse os for at blive af størst værdi for Gud – og for menneskene omkring os. S.91

Bortset fra fællesskab og samvær var hovedformålet at sørge for tid og sted, hvor nye mennesker kunne komme med deres problemer. S.162

Vi bruger ikke dette som en undskyldning for at slippe for at tale om Gud. Når det tjener et godt formål, er vi villige til at fortælle om vor overbevisning med takt og sund fornuft s.91

Så vi mener, at medmindre det tjener et godt og anvendeligt formål, skal forgangne tildragelser ikke diskuteres. S.133

Hver gruppe har kun ét hovedformål: at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. S.286

En AA-gruppe bør aldrig yde økonomisk støtte eller låne AA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at penge-, ejendoms- og prestige¬spørgsmål ikke skal aflede os fra vort egentlige formål s.286

Hvad angår gruppens formål er der kun én afgørende myndighed – en kærlig Gud, sådan som Han kommer til udtryk i vor gruppebevidsthed. S.287

Dr. W. W. Bauer udtalte i en NBC radioudsendelse 1946 i the Amerika Medical Associations regi blandt andet: »Anonyme Alkoholikere er ikke korsfarere; heller ikke et selskab med mådehold som formål. S.292