AA Sponsorship

Ordet sponsor er ikke nævnt i bogen Anonyme Alkoholikere overhovedet. Alligevel er det et meget vigtigt begreb, som i flere af de personlige historier beskrives, dog uden direkte brug af ordet.
Selve sponsor begrebet skal findes tilbage fra dengang hospitalerne kun ville modtage alkoholikere hvis disse blev “sponseret” af en ædru alkoholiker. Hvilket betød at den ædru alkoholiker besøgte den indlagte og ved udskrivning tog ham/hende med til AA-møde eller fulgte alkoholikeren hjem. Sponsoren var til rådighed for spørgsmål og støtte i den første svære tid. Hospitalerne havde ikke den fornødne viden og kapacitet til at hjælpe den lidende alkoholiker og forlangte derfor, at andre tog del i hjælpen med at gøre personen ædru.

Hvad er en sponsor?

En sponsor er en erfaren ædru alkoholiker, der kan vejlede den nye i AA. Svare på de mange spørgsmål nykommere ofte har, i den første meget forvirrende og mange gange angstfyldte tid.
En sponsors væsentligste opgave er at guide den nye gennem AA’s 12 trin. Mange sponsorer sørger også for, at den nye bliver præsenteret for andre AA’ere. Og fortæller om servicestrukturen i AA, så nykommeren hurtigt kan føle sig som en del af fællesskabet i AA.
En sponsor kan ikke og skal ikke give indtryk af at han/hun kan gøre nykommeren ædru.
At sikkert ingen menneskelig magt kunne befri os fra alkoholismen Anonyme Alkoholikere s. 77
En AA sponsor er ikke terapeut, læge eller socialrådgiver. Han kan udelukkende hjælpe med spørgsmål om alkoholisme. Og svare ud fra sine egne erfaringer.

Hvordan finder man en sponsor ?

Den bedste anbefaling en kommende sponsor kan give, er at han/hun på møderne deler om glæden ved at være ædru og om hvad han/hun har gjort for at opnå denne glæde.
Når jeg leder efter en sponsor, lytter jeg, om personen har noget, som jeg gerne vil have. F. eks fred i sindet, glæde ved livet – i AA ofte kaldet sindsro.
Det er selvfølgelig vigtigt, at den jeg spørger om at sponsere mig, selv har arbejdet med trinene

Naturligvis kan du ikke give noget, du ikke har Anonyme Alkoholikere s.166
For mange er det desuden rart hvis der findes en fælles referenceramme, det kan være samme profession, fælles interesser eller måske samme fødeby. Dette er dog absolut intet krav. For nogle er det godt, at finde en sponsor, som er direkte modsat af dem selv.
Der findes ikke en opskrift på dette, men gå til nogle møder, gerne en del forskellige, og lyt til hvad der bliver delt. Pludselig vil du rende ind i personen, som har lige det du ønsker dig.
Når dette sker, går man simpelthen til personen og spørger om de vil være ens sponsor. Tag det ikke personligt hvis der bliver svaret nej. AAere vil utrolig gerne hjælpe, men de vil også gøre det ordentligt. Så hvis en sponsor kandidat siger nej, er det sikkert fordi , han/hun ikke kan afse den fornødne tid til dig eller fordi de føler, at de ikke har den fornødne ballast til at kunne hjælpe dig.

Jeg mener, at det er en dårlig idé at vælge sin sponsor blandt sine nære venner. Da en sponsor ofte vil skulle gøre eller sige ting til sin sponsee, som ikke er rare at få at vide. Og venskabet og dermed også sponsorskabet kan gå itu.

Hvorfor have en sponsor ?

De fleste alkoholikere er meget egocentrerede og har “gode idéer” om hvordan de kan opnå ædruelighed. Samtidig har de fleste af os et noget forvrænget billede af, hvem vi er og hvad der har bragt os til AA. Det er derfor at sponsor, med den erfaring en sådan har, kan hjælpe til at forstå programmet. Mange af os har en tilbøjelighed til at springe over hvor gærdet er lavest. Vi tager derfor kun den eller de dele af programmet, vi umiddelbart kan lide. Men programmet har ingen effekt, med mindre det udføres i sin helhed. Det er derfor sponsorens opgave at holde sponseen fast på at gennemgå hele programmet, også de dele som kan se svære eller skræmmende ud.
En sponsor kan også blive din fortrolige mellem møderne. Det er en fantastisk hjælp at have en person, som jeg stoler på at ringe til, når noget presser sig på.
Den væsentligste årsag til at få en sponsor er, at det ikke er nødvendigt at begå de samme fejl, som andre allerede har begået. En sponsor kan med sin erfaring, guide dig uden om de fald grupper, som mange af os falder, hvis vi selv kører løbet. Tænk over hvor din vilje har bragt dig til i dag!

En sponsor kan fungere som en slags åndelig vejleder i AA. Og da løsningen i AA programmet er at opnå en åndelig opvågnen, så er en sponsor et rigtig godt redskab at benytte.