Hvad er AA?

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af kvinder og mænd, som hjælper hinanden med at holde sig ædru, og som også tilbyder at hjælpe andre, der mener, de har et alkoholproblem. AA’s program består hovedsageligt af Tolv Foreslåede Trin som vejledning til personlig genvindelse af helbredet efter misbrug af alkohol. Fællesskabet fungerer i over 120.300 lokale grupper i ca. 180 lande. Mange hundrede tusinde måske op til et par millioner alkoholikere er blevet ædru i AA. Men medlemmerne erkender, at programmet ikke kan hjælpe alle alkoholikere, og at nogle behøver professionel rådgivning og behandling. AA beskæftiger sig kun med den enkeltes rehabilitering og fortsatte ædruelighed, når vedkommende selv søger hjælp. AA involverer sig ikke i forskning, medicinsk eller psykiatrisk behandling, men AA-medlemmerne kan som privatpersoner deltage i sådant arbejde, dog uden at repræsentere AA. AA’s holdning er “samarbejde uden tilknytning” i forhold til organisationer, der beskæftiger sig med alkoholisme. Anonyme alkoholikere er økonomisk uafhængige takket være bidrag fra medlemmerne. Bidrag udefra afslås. AA’s medlemmer bør optræde anonymt i presse, film, TV og radio.

Hvordan fungerer det?

AA kan beskrives som en behandlingsmetode, hvor medlemmerne støtter hinanden ved at dele deres erfaringer vedrørende gennemgående lidelser og rehabilitering. Noget af det smukke ved AA er, at der ikke er nogen ledelse. Ingen der kan bestemme hvad der er rigtigt og forkert. Der er heller ingen, der kan smide andre medlemmer ud. Der er ikke noget regelsæt eller love som medlemmerne skal følge. AA fungerer udelukkende ved at alle har et ønske om at holde med at drikke, og ønsker at hjælpe hinanden til at opnå dette.

Hvad er AA grupper?

Den grundlæggende enhed i AA er den lokale gruppe, som er selvstyrende undtagen i forhold, der vedrører andre AA-grupper eller fællesskabet som helhed. Ingen gruppe kan bestemme over sine medlemmer. Der er mere end 120.300 grupper i 180 lande og af dem findes mange på hospitaler og i fængsler. Hver gruppe fungerer efter demokratiske principper, idet den ledes af en komité, som er valgt blandt medlemmerne for en kortere periode. Således har ingen gruppe faste ledere. Komitéen har ingen magt over de øvrige i gruppen. Ingen har ret til at bestemme, hvem der er velkomne og hvem der ikke er.

Hvad er en AA gruppe?

Som den lange form af 3. tradition klart fortæller: “Vores medlemskab bør omfatte alle, som lider af alkoholisme. Derfor kan vi ikke afvise nogen, som ønsker at komme sig. AA medlemskab bør heller ikke afhænge af penge eller regelbundethed. Blot to eller tre alkoholikere er samlet for at opnå ædruelighed, kan kalde sig en AA gruppe, forudsat de som gruppe ikke har andre tilhørsforhold.” Yderligere afklaring af en AA gruppe kan findes i de tolv koncepter til verdensservice, 12. koncept, 6. garanti:

  1. Ingen straf kan tildeles for handlinger, der ikke er i overensstemmelse med A.A. principperne.
  2. Ingen afgifter eller kontingenter kan opkræves – kun frivillige bidrag.
  3. Intet medlem kan ekskluderes fra A.A. – medlemskab er altid den enkeltes valg.
  4. Hver A.A. gruppe kan udføre sine interne anliggender, som den ønsker – idet den blot anmodes om at afstå fra handlinger, som kan skade A.A. som en helhed.
  5. At hvilken som helst gruppe af alkoholikere samlet for at opnå ædruelighed må kalde sig for en AA gruppe forudsat at, de som gruppe ikke har noget andet formål eller tilhørsforhold.

Nogle AA’ere mødes sammen i specialiserede AA grupper – for mænd, for kvinder, for unge, for læger, for bøsser og andre. Hvis alle medlemmerne er alkoholikere og hvis deres dør er åben for alle alkoholikere, som søger hjælp uanset erhverv, køn eller anden forskel, og såfremt de lever op til alle andre aspekter, som definerer en A.A. gruppe, så må de kalde sig en A.A. gruppe.

Er der forskel på et møde og en gruppe?

De fleste AA medlemmer mødes i en AA gruppe, som defineret i den lange form af 3. Tradition. Nogle AA medlemmer afholder AA møder, som adskiller sig den almindelige opfattelse af en gruppe. Disse medlemmer samles simpelthen på et bestemt tidspunkt og sted til et møde, muligvis ud fra hvad der er passende eller af andre specielle grunde. Den største forskel mellem møder og grupper er, at grupper normalt fortsætter med eksistere udenfor mødetiden, klar til at yde tolvtetrins arbejde, når dette kræves. AA grupper opmuntres til at lade sig registrere på Hovedservicekontoret. AA møder kan optages på lokale mødelister.

Hvad er et AA møde?

Hver gruppe holder regelmæssigt møder, hvor medlemmerne fortæller om deres erfaringer – ofte i relation til De 12 Trin, som er foreslået til den enkeltes rehabilitering, og De 12 Traditioner, som er retningslinier for gruppens forhold til fællesskabet og til samfundet. Der findes åbne møder, hvor alle interesserede er velkomne, og lukkede møder, der kun er for personer med alkoholproblemer. Der findes mange slags måder at tilrettelægge møderne på. Nogle har et fast emne hver gang, andre møder er speaker-møder, hvor en alkoholiker deler sine erfaringer mere udførligt. Hvis ikke man lige finder at det ene møde tiltaler en, kan man altid forsøge at gå til en anden gruppe.

Hvem er medlemmer?

Alle, der mener, de har problemer med alkohol, er velkomne til AA-møderne. Man bliver medlem ved simpelthen at beslutte sig til at blive det. AA’s medlemmer er kvinder og mænd fra alle samfundslag, i alle aldre fra teenagere til halvfemsårige, af alle racer, med mange forskellige religiøse opfattelser – eller helt uden

Hvad kan du forvente af AA?

1. AA-medlemmer er villige til at hjælpe enhver alkoholiker, der har et ønske om at holde op med at drikke.
2. AA-medlemmer kan kontakte en alkoholiker, som søger hjælp, men man foretrækker dog, at alkoholikeren selv tager det første skridt.
3. Af egen erfaring ved AA-medlemmerne ofte, hvor der findes passende behandlingsmulighed, og kan bistå med henvisning til sådan hjælp, selv om AA ikke er tilsluttet disse former for behandlingsmuligheder.
4. Der findes altid AA-medlemmer, som er villige til at dele deres erfaringer med enhver, der interesseret, enten i uformelle samtaler eller i større forsamlinger.

Hvad kan du ikke forvente af AA?

1. AA hverver ikke medlemmer og forsøger heller ikke at presse eller overtale nogen til at blive medlem.
2. AA fører ikke medlemsregister, statistik eller nogen form for journal over medlemmerne og deres forhold.
3. AA deltager ikke i og giver ikke bidrag til alkoholforskning.
4. AA slutter sig ikke til andre sociale myndigheders rådgivende forsamlinger AA-medlemmer og -grupper samarbejder ofte med dem.
5. AA følger og kontrollerer ikke medlemmerne.
6. AA stiller ikke medicinske eller psykologiske diagnoser eller prognoser.
7. AA yder ikke sygepleje, medicinsk eller psykiatrisk behandling.
8. AA giver ikke religiøs vejledning.
9. AA engagerer sig ikke i undervisning eller oplysning om alkohol.
10. AA skaffer ikke bolig, mad, tøj, arbejde, penge eller andre former for social hjælp.
11. AA rådgiver ikke i familie- og arbejdsforhold.
12. AA modtager ikke penge for sine tjenester og modtager heller ikke økonomisk støtte udefra.
NB: Et individuelt AA-medlem kan gøre nogle af disse ting på privat og personlig basis, men det er ikke en del af hendes eller hans AA-medlemsskab. Adskillige, der har alkoholisme som deres arbejdsområde, er også AA-medlemmer. Deres professionelle arbejde er imidlertid ikke en del af deres AA-medlemsskab. AA som organisation påberåber sig ingen kompetence, når det gælderudøvelse af professionelle tjenester som de ovennævnte.

Fra blandt andet folderen AA og samfundet og hæftet AA gruppen.