Selvom AA ifølge den 9. tradition aldrig bør organiseres, findes der alligevel en struktur, som det kan være rart at kende lidt til.
Der er ingen bestyrelse eller ledelse i AA. Der er ingen regler eller love, så der er heller ikke behov for at have nogen til at holde øje med at medlemmerne overholder reglementet.

AA gruppen:

Den vigtigste enhed i Anonyme Alkoholikere er AA gruppen. AA gruppen afholder møder, som kan variere i indhold.
AA grupppen kan vælge betroede tjenere ifølge den 2. tradition. Disse tjenere er medlemmer af gruppen, som stiller deres arbejdskraft og erfaring til rådighed, som mødeleder, som kasserer eller som gruppens repræsentant i den region, hvor gruppen har hjemme. Ingen af disse tjenere bestemmer over andre medlemmer. De laver hvad vi kalder service, og efterlever på denne måde princippet om, at give frivilligt tilbage hvad de uforskyldt har fået.
Enhver AA gruppe er selvstyrende, 4. tradition, så der er ikke nogen krav om at der skal vælges betroede tjenere til noget overhovedet. Hvis gruppen ønsker det, kan de vælge en kasserer fra møde til møde. Erfaringen viser dog, at grupper med en smule struktur, er dem der fungerer bedst.

Regioner:

Som nævnt kan gruppen vælge en repræsentant til at repræsentere gruppen i regionen. AA Danmark er opdelt i 6 regioner:

Nordjylland
Midtjylland
Syd, som dækker Sønderjylland, Fyn og Sydhavsøerne
Øst, som dækker Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm
Storkøbenhavn
Nordsjælland

Regionerne varetager de interesser, som er for store til at den enkelte gruppe kan håndtere opgaverne. Det kan være fælles information til offentligheden, eller det kan dreje sig om fælles udgivelse af lokalt blad for medlemmerne. Eller en hvilken som helst anden opgave, der kan have glæde for flere grupper.

Regionerne vælger delegerede til at deltage i Service konferencen. Antallet af delegerede fra hver region er afhængig antallet af grupper i regionen, i forhold til antallet af grupper på landsplan.

Servicekonferencen

Servicekonferencen er det sted hvor Anonyme Alkoholikere i fællesskab tager beslutninger om AA. Det kan være godkendelse af litteratur, beslutninger om ændringer i strukturen osv. Det er også på servicekonferencen, der vælges personer til betrode poster for AA som helhed.
PÅ Servicekonferencen kan alle- enkeltpersoner, grupper, regioner, udvalg osv. stille forslag.

HovedServiceRådet (HSR)

Mellem servicekonferencerne, som i Danmark afholdes en gang om året, varetages spørgsmål af Hoved Service Rådet (HSR) Hvor der sidder en repræsentant for hver region, samt daglig ledelse, der vælges af servicekonferencen

Dalig ledelse
Den daglige drift, varetages af Daglig Ledelse, som består af:

Formanden for HSR
Viceformanden for HSR
Sekretæren for HSR
Kassereren for HSR
Som alle er valgt på servicekonferencen.
Til at hjælpe med den daglige drift nedsætter HSR og/eller servicekonferencen udvalg til at tage sig af specielle opgaver. Det kan være et udvalg til at sørge for telefonvagten fungerer. Et udvalg sørger for at der oversættes eller skrives litteratur, et udvalg, som sørger for udgivelse af box334, varetagelse af økonomien etc.

Som det ses af ovenstående, så starter alting i AA gruppen. Hvis ingen AA gruppe havde en struktur, ville der heller ikke bære nogen struktur i for fællesskabet. Man kan sige, at hele strukturen for fællesskabet er vendt på hovedet, i forhold til andre organisationer.
Det er i AA gruppen det hele starter og derfor er AA gruppen den mest betydningsfulde enhed i AA.
I følge første koncept til verdensservice ligger ansvaret og den højeste myndighed for al service hos AA grupperne. Den er ikke hos de betroede tjenere i HSR eller deres udvalg.