Arbejde med trinene

1. trin 2. Trin 3. Trin 4. trin 5. trin 6-7. trin 8. trin 9. trin 10. trin 11. trin 12. trin

For at starte arbejdet med trinene anbefales det at have en sponsor. En person der selv har gennemarbejdet trinene og derved opnået en personlig erfaring med dem.
Desuden er det en forudsætning at have den grundlæggende tekst: bogen Anonyme Alkoholikere – Store Bog. Da det er fra denne bog, at alle vejledninger til arbejdet med programmet kommer.

Der er ingen grund til at vente med at gå i gang med programmet. Der er ingen ydre omstændigheder, der behøver at være på plads først, for at få et vellykket resultat.
“Her er trinene vi tog, foreslået som et program til at genvinde helbredet.” (Anonyme Alkoholikere s. 76) Intet kan være vigtigere end at genvinde helbredet.

Det er programmet der er forslaget. Det er ikke et “Tag selv bord”, hvor du kan vælge, hvad du synes lyder bedst. Du kan vælge programmet eller du kan lade være, det er forslaget. Desuden er det væsentligt at følge trinene kronologisk, hvis du vil have det fulde udbytte.

Programmet – De tolv trin – er et sæt principper, som sætter os i stand til at finde en ny livsmåde. Forskellen på principper og regler er, at der i principper ikke er nogen “Du skal ikke”, mens regler fortæller hvad vi “ikke må”.
Principperne i A.A.s program fortæller: Hvad er problemet – Hvad er løsningen og hvilke handlinger der skal til for at komme frem til løsningen.

For os alkoholikere er det nødvendigt at finde en ny livsmåde. Næsten alle har forsøgt, mere eller mindre helhjertet, at løse problemer på vores egen måde, med vores egen vilje eller ved hjælp af andre mennesker. Intet er endnu lykkedes. Programmet hjælper os til at finde de underliggende årsager til de problemer, vi har i vores liv. De behandler ikke blot symptomerne. Et af symptomerne ved alkoholisme er, at vi drikker.
Hvis målet var at lade være med at drikke, så var det blot at sætte proppen i flasken og leve lykkeligt. Men det er ikke drikkeriet, der er alkoholikerens virkelige problem, så ophøret af drikkeriet er blot begyndelsen.

Hvis du ønsker at være tilfreds i din ædruelighed, så er trinene i Anonyme Alkoholikeres program en rigtig god og brugbar løsning “Sjældent har set et menneske, som ikke kommer sig, hvis vedkommende samvittighedsfuldt følger vort program.” (Anonyme Alkoholikere s. 75)

Herunder vil jeg forsøge at beskrive kort, hvad der kan udføres under de enkelte trin og hvad der er deres formål. Tal med og lyt til din sponsor. Du har valgt at spørge netop ham/hende om hjælp af en grund.

Trin1

Vi indrømmede vi var magtesløse overfor alkohol og at vi ikke kunne klare vores eget liv

Første trin fortæller: Hvad er problemet!

LÆS i Anonyme Alkoholikere:

  • Alle forordene
  • Lægens synspunkt
  • Bill’s historie

For at forstå hvad det betyder at være magtesløs overfor alkohol, så er det en god idé at forstå lidelsen alkoholisme.

I “Lægens synspunkt” beskrives alkoholisme som en form for allergi overfor alkohol, som, når vi drikker, sætter et fænomen kaldet “kravfænomenet” i gang. Dette fænomen gør, at vi ikke kan kontrollere hvor meget vi drikker.
Et fænomen er noget der viser sig, men som ikke kan bevises. De fleste alkoholikere, vil dog nikke genkendende til denne forklaring.
Desuden fortæller lægen, at alkoholikere lider af en psykisk besættelse, der gør, at vi igen og igen bukker under for begæret til at drikke, på trods af ønsket om at lade værre. “Vi bliver rastløse, irritable og utilfredse, med mindre vi igen fornemmer den følelse af lettelse og velbehag, som indfinder sig, straks vi har fået nogle drinks.” (Anonyme Alkoholikere s.22)

Når vi ikke kan holde ud at lade værre med at drikke og ikke kan styre hvor meget vi drikker, når vi går i gang, er vi magtesløse overfor alkohol

I Bill’s historie får vi beskrevet hvordan livet bliver mere og mere uhåndterligt for ham.
“Jeg havde mødt min overmand, alkoholen var min Herre” (Anonyme Alkoholikere s. 32)
Vi ser hvordan Bill igen og igen, forsøger at finde måder at løse sine problemer på egen hånd, men at hans liv bare bliver mere og mere usselt. Vi får også beskrevet hvordan vennerne forsvinder og huset der bliver overtaget af banken. Selvom Bill mener, at han er en gave til alle. Indtil han en dag giver op, og indser at hans løsninger aldrig vil komme til at virke. Han overgiver sig.

For de fleste alkoholikere skal det gøre rigtig ondt, før de bliver villige til at se problemet i øjnene. Men det behøver ikke at være sådan. Nogle bliver villige til at handle før de har mistet alt om noget overhovedet.

Vi må holde op med alle undskyldninger, alle benægtelser, alle vores løgne. Det er vigtigt, at der ikke er nogen idé om, at du igen en dag vil kunne drikke som andre.

Hvis du har fået et klart billede af hvad alkoholisme er. Hvis du mener, at du kvalificerer dig som alkoholiker og nu kan se at problemet er, at du er magteløs, så er det tid til at gå videre for at finde løsningen på magtesløshed – Magt.
Inden du går videre, så tal med din sponsor, om hvad alkoholisme er. Vi alkoholikere er rigtig gode til at rationalisere og springe over hvor gærdet er lavest.

Til toppen

Trin 2

Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage

Andet trin fortæller: Hvad er løsningen!

LÆS: Kapitlerne 2,3 og 4

De fleste alkoholikere har prøvet på egen hånd at finde løsninger til deres problem. Men det er umuligt for en syg hjerne at helbrede en syg hjerne.

Fordi vi ikke kan helbrede os selv, og “At der sikkert ikke findes menneskelig magt, som kunne befri os fra alkoholisme” (Anonyme Alkoholikere s.77) må denne magt være noget større end os selv.

Den sunde fornuft der tales om i dette trin, handler om den sunde fornuft, der kan se det ufornuftige i at tage den første drink, når vi ved, hvad konsekvenserne vil være.
Det er ikke de skøre ting, vi laver, når vi er fulde, der betyder, at vi mangler sund fornuft. Vi gør skøre ting, fordi vi er påvirkede af alkohol og har sløvet vores sanser.
Vi havde masser af fornuft i andre sammenhænge. “Så er der dem, der er helt normale i enhver henseende, forset fra den virkning spiritus har på dem. De er ofte dygtige, intelligente og venlige mennesker” (Anonyme Alkoholikere s.24)
Men når det kommer til alkohol, så vil vores vilje og vores fornuft ikke trænge igennem med tilstrækkelig kraft til, at vi lader den første stå.

Derfor er det også et utroligt skidt råd at give en alkoholiker, at han skal lade den første stå, og komme til møder. De fleste af os er simpelt hen ikke i stand til at kunne følge dette råd. For møderne ændrer ikke på vores kendsgerning, at alkoholikere ikke har viljen til at vælge om de vil drikke eller lade være.

Du behøver ikke at være religiøs for at tro på en magt større end dig selv. Faktisk kan du sagtens have idéen om, at du slet ikke tror på Gud, men så starter du bare derfra. “Min ven foreslog så noget, som så ud til at være alletiders idé. Hvorfor vælger du ikke bare din egen opfattelse af Gud?” (Anonyme Alkoholikere s.36) Det drejer sig om at blive villig til at tro på, at noget andet end os selv kan hjælpe. “Når et menneske kan sige, at han tror, eller er villig til at tro, kan vi bestemt forsikre ham om, at han er på vej”(Anonyme Alkoholiker s.65)

Mange starter med at indse, at den magt som A.A. gruppen udgør er større end dem selv, og dem der er i gruppen er ædru og frie
Fællesskabet i A.A. er en magt og Gud, som du opfatter Ham er en magt.

Dette er løsningen. At blive villig til at tro på noget større end mig selv. Læs her om Åndelighed

I de to første trin har vi ikke rigtigt foretaget nogle handlinger. Vi har samlet informationer. Vi har set og erkendt hvad problemet er og fundet ud af at løsningen er en magt større end os selv

Til toppen

Trin 3

Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg- Gud sådan som vi opfatter Ham.

LÆS:

  • Kapitel 4
  • side 44 og halvdelen af 45 i 12 trin og 12 traditioner

Dette trin er om at tage en beslutning – En vigtig beslutning.

De færreste vil på dette stadie være i stand til at lægge deres liv og vilje nogen steder hen. Men vi kan beslutte os for at ville foretage nogle handlinger, der vil sætte os i stand til dette.

For at forstå hvad det er, vi ønsker at lægge over, så må vi prøve at få en forståelse af hvad der egenvilje og hvad der guds vilje.
Vi er blevet givet nogle naturlige instinkter. Alle mennesker har behov for at spise, at sikre sig mod naturen osv. Dette er vores sikkerheds instinkt.
Alle mennesker har brug for sex, hvis ingen havde sex ville vi ikke reproducere os selv og menneskeheden ville dø ud. Dette er vores sexinstinkt.
Vi har alle brug for at være en del af noget, være i social sammenhæng. Dette er vores sociale instinkt.

Vores egenvilje er givet til os af vores skaber. Men vi alkoholikere har en tendens til at overdrive disse naturlige instinkter. Fordi vi får en glæde ved at få vores vilje, så vil vi have mere, og vi kommer til at overdrive brugen af egenvilje, for at få opfyldt vores behov.

Alle vores problemer stammer fra, at vores instinkter er ude af kontrol.

Det er det, vi beslutter os for at gøre noget ved i 3. trin. Vi beslutter os for at gå i gang med en række handlinger, som vil føre til en åndelig opvågnen. Beslutningen i sig selv giver ikke megen frihed, med mindre den bliver fulgt op af handling. “Skønt denne beslutning var nødvendig og afgørende, så ville den kun have lidt betydning, hvis den ikke straks fulgtes op af en ihærdig indsats til at se i øjnene, og blive af med de ting i os selv, som havde låst os fast” (Anonyme Alkoholikere s.80)

Til toppen

Trin 4

Vi lavede en dybtgående og frygtløs opgørelse over, hvad vi indeholdt

LÆS:

  • Side 80 -86 i Anonyme Alkoholikere
  • Side 44-45 i 12 trin og 12 traditioner

Der er ingen grund til at frygte dette trin. Selvom det sikkert rive op i en masse gamle og hengemte sager, så er det alt sammen, noget du kender til i forvejen.

Dette trin er et meget vigtigt trin, for i dette samles informationer som skal bruges til de efterfølgende trin.

Mange alkoholikere ved faktisk ikke, hvad de indeholder. De ved det godt inderst inde, men har i mange år undertrykt følelser og tanker. De ved ikke hvilke dele af dem, som blokerer dem. Det er det, som dette trin skal hjælpe med til at få frem i lyset.

“Vi foretog os nøjagtig det samme med vore liv. Vi foretog en ærlig opgørelse. Først afslørede vi revner i facaden som forårsagede nederlag. Overbeviste om, at selvet, tilkendegivet på forskellig vis, var det, der havde slået os ud, gennemgik vi dets forskellige udtryk” (Anonyme Alkoholikere s.80) Her sammenlignes vores opgørelse med en forretnings status opgørelse. Vi må finde de ting i os selv, som skader os og som ikke virker. En forretning som fylder lageret op med usælgelige varer, kan ikke forvente megen fremgang. Det er derfor heller ikke nogen god idé at være alt for længe om at færdiggøre dette trin. Des længere du holder fast i de ubrugelige ting i dit liv, des længere vil du også opleve, at du ikke får bugt med dine problemer. Du må også huske, at du aldrig vil komme til at lave den perfekte opgørelse over hvad du indeholder, lige meget hvor længe du søger.

Det handler ikke om, at finde gode og dårlige sider, det handler om at finde sandheden om dig selv. Det kan være smerteligt, måske for første gang at se ærligt på sig selv, hvilket er endnu en grund til at få trinet færdiggjort. Der er ingen grund til at sidde i smerten længere end højst nødvendigt. Det er dog givet, at sandheden vil sætte dig fri.

For at finde frem til disse skriver vi vores vrede, vores frygt, vores skade forvoldt andre og vores seksuelle forhold ned i skemaer. (Se Anonyme Alkoholikere s. 81).

Se her for at finde skemaer og forklaringer på fjerde trin.

Til toppen

Trin 5

Vi indrømmede overfor Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vores fejl

LÆS:

Side 87-90 midten.

5. trin er ikke en skrifte eller tilståelse. Det handler om at finde nøjagtig hvordan det forholdt sig med vores fejl.

Alkoholikere har en vis evne til at fortie sandheden om dig sig selv. De vil gerne stå i et bedre lys overfor andre, men det er nødvendigt at være helt ærlig overfor et andet menneske om alle vores fejl og defekter, som er blevet fundet i arbejdet med det foregående trin.

“De troede blot. de var af med deres egoisme og frygt; de troede kun, de havde været ydmyge. Men de havde ikke lært tilstrækkeligt om ydmyghed, frygtløshed og ærlighed på den måde, vi har fundet, det er nødvendigt, før de fortæller en anden alle deres livs historier” (Anonyme Alkoholikere s.88)

Det nytter ikke at forsøge at holde noget tilbage, hvis du ønsker at blive virkelig fri. Din sponsor har sikkert hørt om det, der var værre, end det du mener, er din allerstørste hemmelighed, og som ingen i hele verden nogensinde må få at vide.

En anden fordel ved dette trin er, at vi som oftest ikke selv kan se hele sandheden, ikke fordi vi ikke vil, men fordi vi ikke evner at se fuldkommet ærligt på os selv. Vi behøver et andet menneske til at hjælpe os til at finde den frem.

Vi må finde vores andel i alt, hvad vi har skrevet i vores skemaer. Vi kan kun gøre noget ved os selv. Vi kan ikke ændre andre. Så vi må eje problemet, for at kunne gøre noget ved det.

“Vi erkendte , at mennesker, der skuffede os, måske var åndeligt syge. Selv om vi ikke kunne lide symptomerne, og de på en måde bragte os ud af fatning, var også de syge ligesom vi” (Anonyme Alkoholikere s.82)

Læg alt frem for din sponsor, eller hvem du måtte vælge til at høre på dig. Og vær beredt på, at du vil komme til at kende dig selv meget bedre, og føle enorm frihed, ved at have delt dine hemmeligheder og løgne med et andet menneske.

Til toppen

Trin 6-7

Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter

Vi bad ham ydmygt om at fjerne vore fejl

LÆS:

Afsnit midt på side 90.

Se under 6.-7. trins arbejdspapir

Disse trin er dem der står mindst om i bogen Anonyme Alkoholikere. Måske er det derfor, de er blevet kaldt “De glemte trin”. Der er bare det, at vi ikke kan glemme eller springe let henover dem. De hænger sammen, de er ikke som de foregående et efter hinanden.

“Er vi villige til at lade Gud fjerne dem alle – Hver og én? Hvis vi klamrer os til noget til noget, vi ikke vil slippe, så beder vi om Guds hjælp til at blive villige”(Anonyme Alkoholikere s.90)

Vi kan hverken ønske eller tænke os til at få fjernet vores karakterbrist/defekter/fejl. Vi kan ikke sejre over os selv. Vi behøver en magt større end os til at hjælpe os med at forandre os. 6. trin handler om at finde villigheden til ikke længere at lade os lede af de ting, vi fandt frem til i de 2 foregående trin. Og som gerne skulle stå frem som stødende for os. Ingen kan være interesseret i at blive ved med at forfølge de ting, som konstant gjorde os vrede, bange, fyldt os med nag, skam og skyld.

Vi mennesker og specielt alkoholikere er underlige. Vi vil hellere holde fast i, det vi kender, selvom vi ved, det ikke virker, end at begive os ud på en ukendt vej, hvor vi ikke ved hvad der sker, så derfor er 6. trin muligheden for at bede om villigheden til at følge den ukendte vej, der til sidst vil føre os til frihed.

Når vi har fundet villigheden til at blive af med vores defekt, så går i videre til 7. trin og beder Gud om at fjerne den. Vi kan ikke dog ikke forvente, at Gud fjerner noget, før vi har gjort vores del af arbejdet og fundet ud af at sætte noget andet i stedet. Gud vil ikke efterlade os med et tomrum. Så før du beder gud om at fjerne din uærlighed, så må du have fundet ud af, at du så selv skal til at praktisere ærlighed.

Det er et handlingsprogram, og vi kan ikke forvente, at det er Gud der gør arbejdet. Han sætter os i stand til selv at gøre det. Så det nytter ikke at sætte sig i sofaen og sige, at du nu er villig til at få fjernet alle dine defekter og at nu må Gud gøre det, hvis ikke du begynder at praktisere det modsatte af defekterne selv.

Det har for de fleste taget mange år at opbygge vores fejl og karakterdefekter, så dette arbejde må også forventes at skulle tage tid. Desuden vil vi med tiden finde mere villighed og finde nye ting, som vi ønsker at få fjernet.

Se siden med bønner

Til toppen

Trin 8

Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen overfor dem alle

Læs:

Side 90 nederst og afsnittet ud.

Vi har hidtil arbejdet meget med at komme af med vrede, nag og frygt, nu skal vi igang med at blive fri af skam og skyld.

Det meste af arbejdet med dette trin, lavede du, mens du skrev dit 4. trin. De fleste af de mennesker, vi satte på vores lister der, skylder vi at gøre det godt igen overfor. Der kan nu tilføjes mennesker, som vi havde glemt eller udeladt, da vi lavede vores 4. trin. I sådanne tilfælde, er det klogt ,at lave processen med kolonnerne i skemaerne i stedet for bare at sætte dem på listen. Det er også muligt, at der er mennesker, vi har været vrede på, som vi ikke behøver at gøre det godt igen overfor. Et eksempel kunne være en af vores tidligere venner, som ikke brød sig om vores nye liv og derfor havde fortalt mindre pæne historier om os. Det gjorde os vred, men vi skylder ikke den tidligere ven at skulle gøre noget godt igen.

“Formentlig vil der stadig være nogen ængstelse. Når vi ser på listen over forretningsforbindelser og venner, som vi har gjort uret, føler vi os måske ængstelige ved at henvende os med et åndeligt grundlag.” (Anonyme Alkoholikere side 91)

8. trin består i at få lavet listen og blive villige til at gøre det godt igen overfor dem, der er på den. Hvis ikke vi har villigheden, beder om at få den.

Vi kan dele listen op.

NuSenereMåskeAldrig

Når listen er inddelt, så kan vi gå videre til at gøre det godt igen i 9. trin med dem der er placeret i kolonnen Nu. Du vil opdage, at denne liste ikke er statisk. Navnene vil flytte sig fra højre mod venstre, jo mere frihed du oplever ved at gøre det godt igen, indtil du har gjort det godt igen, overfor det du troede, var din værste fjende.

“Det er sværere at henvende sig til en fjende end en ven, men vi vil opdage, at det gavner os langt mere” (Anonyme Alkoholikere s.92)

Vi bliver nødt til at finde villigheden til at gøre det godt igen overfor dem alle.

Til toppen

Trin 9

Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre

LÆS:

Side 91-97

Det handler ikke om at gøre andre tilfredse, det handler om vores egen frihed.

Dette trin er et af de svære, fordi vi skal konfrontere andre, og åbent erkende de fejl vi har begået overfor dem. Men der er en enorm frihed forbundet med trinet også.

“Vi fortæller ganske enkelt, at vi ikke kommer vores drikkeri til livs, medmindre vi har gjort vores yderste for at rette op på fortiden. Vi er kommet for at feje for vor egen dør og indser, at vi ikke kan opnå noget af betydning, før vi har gjort dette, og uden at fortælle ham, hvad han skal gøre. Det er ikke hans fejltagelser, det drejer sig om.”(Anonyme Alkoholikere s.92)

Det er altså ikke nok, at komme med et mumlende “undskyld”, vi må gøre vores yderste for at rette op på det skete.

Hvis det drejer sig om penge, må vi få lavet en aftale om, hvordan vi kan betale tilbage. Har vi begået noget kriminelt, må det frem i lyset, selvom det umiddelbart kunne se ud til at kunne gemmes under, at vi ville skade vores familie, hvis vi kom i fængsel for det. Men vi har ikke råd til , at bære rundt på skyld og skam, hvis vi vil være virkelig frie og tilfredse i vores ædruelighed. Dette må dog aldrig ske på bekostning af andre.

Teksten i Anonyme Alkoholikere omfatter en løsning til et hvert af vores problemer. Penge, manglende børne- hustru- bidrag, utroskab, ballade på hjemmefronten, jalousi, osv. Så nærlæs siderne om 9. trin. Tal med din sponsor om hvert enkelt tilfælde. Hvordan vil du møde vedkommende? Hvad vil du gøre for at få reddet trådene ud? Hvad er dit motiv? er spørgsmål, som det kan være klogt at vende med et andet menneske.

Dette trin kan tage tid, men hvis vi bevarer villigheden til at benytte chancen for at gøre det godt igen, når den byder sig, vil vi opleve megen frihed alene ved dette.

Der er også nogle, hvor vi ikke kan gøre det godt igen overfor. De kan være døde eller på anden måde ikke mulige at finde. Også her er bevidstheden om, at vi ville gøre det nødvendige, hvis vi kunne, give os fred. Men det bedste er altid at møde folk ansigt til ansigt og lade resultatet på et sådan møde være op til Gud, som vi opfatter Ham.

Til toppen

Trin 10

Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet indrømmede vi det straks.

LÆS:

Side 97 nederst – 99 øverst

10.-12. trin omtales nogle gange som vedligeholdelsestrin Det er dog vedligeholdelse på måde, at jeg fortsat skal udvikle mig. Vedligeholdelse betyder for de fleste, at holde noget i nogenlunde samme stand, men for alkoholikere er dette yderst farligt, da de let falder i fælden om, at “Det går jo meget godt” og så får de ikke gjort, hvad der er nødvendigt.

“Det er let at ophøre med det åndelige handlingsprogram og hvile på vore laurbær, men vi udsætter os for problemer, hvis vi gør det, for alkohol er en listig fjende”(Anonyme Alkoholikere s.98)

10. trin er daglig brug af trinene 4-9. Vi bliver ved med at begå fejl. Vi bliver hele tiden opmærksomme på fejl i vores karakter, som vi skal have hjælp til at komme af med. Vi kommer i situationer, hvor vi må gøre forvoldt skade god igen. Dette vil ske, lige meget hvor længe vi er ædru.

“Vi er trådt ind i den åndelige verden. Vor næste opgave er at udvikle os i forståelse og duelighed. Dette sker ikke på en enkelt dag. Det fortsætter livet ud”(Anonyme Alkoholikere s.97-98)

10. trin er fortsat vækst. Det er en måde at leve på.

Til toppen

Trin 11

Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der er Hans vilje med os

LÆS:

side 99-101

Spørgsmål fra bogen

Vores problem er hovedsaglig vores ego, så for vores fortsatte udvikling, bliver vi nødt til at blive ved med at forsøge at gøre vores ego mindre betydningsfuldt. Det er ikke muligt at overvinde mit ego med mit ego, så derfor er det nødvendigt med en højere magt.

I 2. trin fandt vi ud af at løsningen var en højere magt og i 3. trin besluttede vi, at lægge vort liv og vor vilje over til denne højere magt. Nu har vi fået ryddet op i vores liv og vores forhold til andre mennesker. Vi er derfor nu i stand til at føre beslutningen ud i livet.

Det er meget individuelt hvordan vi beder og mediterer, ligesom vi ikke forsøger at overbevise nogen om, at de skal tro på en bestemt Gud eller højere magt, forsøger vi heller ikke at fortælle andre hvordan de skal bede eller meditere, men lader dem finde deres egen metode, som virker for dem.

Anonyme Alkoholikere giver dog nogle klare og værdifulde forslag til hvad vi kan bede om og hvad vi ikke bør bede om. Der er også vejledning til at søge Gud gennem meditation. Faktisk er dette trin det mest velbeskrevne trin i hele bogen. Men det handler jo også om, at hvordan vi udvikler vores nye livsmåde.

Til toppen

Trin 12

Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt hvad vi gjorde.

LÆS:

  • Kapitel 7
  • Appendix II side 496

Det er et stort løfte, som bliver givet i dette trin: Når vi har arbejdet med de 11 foregående, vil resultatet af dette arbejde være en åndelig opvågnen! Denne åndelige opvågnen skal vi så bruge, til at bringe vores erfaringer videre til andre alkoholikere. Budskabet vi bringer er, at arbejdet med programmets principper medfører en åndelig opvågnen.

Selvom vi nu har oplevet en åndelig opvågnen, er vi ikke blevet kureret. Vi må fortsat udvikle os i det nye åndelig liv . Derfor er det, at vi praktiserer disse principper, altså det vi har lært virker for os igennem trinarbejdet, hvert eneste minut vi er vågne. Vores ego ligger klar til at tage over lige under overfladen, og gør det hurtigt, hvis vi begynder at slække på disciplinen.

“Den praktiske erfaring viser, at intet sikrer frihed fra trangen til at drikke mere end et intensivt arbejde med andre alkoholikere. Det fungerer når alle andre aktiviteter slår fejl. Dette er vort tovlte forslag: Bring budskabet videre til andre alkoholikere. Du kan hjælpe hvor ingen andre kan” (Anonyme Alkoholikere s.102)

Til toppen